TOTAALPARTNER VOOR UW VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Remotec zorgt voor een veilig bedrijfsterrein

De veiligheidssignalisatie bij Remotec is het resultaat van 35 jaar ervaring en de constante zoektocht naar innovatieve oplossingen. In al die jaren is er veel veranderd. Waar het voor Remotec begon met het maken van identificatieplaatjes en zelfklevers, produceren we nu dagelijks tal van veiligheidsborden, noodsignalisatie en signalisatie van gevaarlijke producten. Onze experts staan voor u klaar van A tot Z. Van de analyse van uw site, of een onderdeel, tot het plaatsen en onderhouden van alle wettelijk verplichte signalisatie en hun ondersteuning.

Ongevallenbord met ledmodule om aantal dagen zonder werkverlet te markeren geproduceerd en geïnstalleerd door Remotec

Op vlak van veiligheidssignalisatie zijn er verschillende verplichtingen waar u dient rekening mee te houden. In het kort komt het hierop neer: alle risico’s moeten gesignaleerd worden. Naast de bedrijfsspecifieke en decoratieve inrichting voorziet u dus best nog wat plaats voor onder andere gebods- en verbodssignalisatie, waarschuwingspictogrammen, signalisatie voor evacuatie, blusmiddelen en verzamelplaatsen. Deze pictogrammen en instructies zijn verplicht te voorzien en moeten geplaatst worden volgens strikte voorschriften.

Identificatie van chemicaliën

Evacuatie & brandinstructies

Veiligheid in productie & magazijn

Verkeersveiligheid: intern & extern verkeersplan

5S

Ongevallenbord

Identificatie van chemicaliën

Chemische signalisatie en identificatie van chemische stoffen kan van levensbelang zijn. Gevaarlijke, chemische goederen in de vorm van een vaste stof, vloeistof of gas kunnen in enkele seconden grote schade toebrengen aan hun omgeving. Van zodra er zich chemicaliën op uw bedrijf bevinden, moet u rekening houden met de opgelegde veiligheidsnormen. Elk mogelijk risico moet geïdentificeerd worden en dit over de gehele weg van de chemische stoffen. Dit geldt voor elke (tijdelijke) opslagplaats, alles van leiding tot opslagtank dient een correcte markering te krijgen. 

Goede signalisatie is hier steeds tweeledig. Enerzijds moet de inhoud van de tank, leiding of opslag duidelijk vermeld worden. Dit kan voor leidingmarkeringen volgens de ISO-norm 20560 zowel onder de gebruiksnaam als de chemische notatie zijn. Anderzijds moeten de bijhorende risico’s en veiligheidsvoorschriften visueel worden weergegeven met waarschuwingstekens volgens ISO 7010 met GHS-pictogrammen. Oude HSID-symbolen moeten verwijderd en vervangen worden want vermenging van oude en nieuwe symbolen is niet toegestaan.

Het type chemische signalisatie hangt af van het soort container waar de chemische stof zich in bevindt. Voor chemische tanks kan bijvoorbeeld gewerkt worden met tankborden of met stickers die volledig rond de tank gewikkeld worden. Leidingmarkeringen hebben dezelfde mogelijkheden maar hier wordt de stroomrichting extra bij vermeld. De notaties op deze borden of stickers zijn universeel vastgelegd om de veiligheid boven de taalbarrière te plaatsen. Zo zullen gasvormige stoffen steeds op een grijze ondergrond staan en zuren op een oranje ondergrond worden afgebeeld, volgens de ISO 20560 norm.

Waarschuwingspictogrammen, veiligheidspictogrammen en GHS-CLP pictogrammen komen allemaal terug op onze chemische signalisatie. Afhankelijk van de locatie van de signalisatie worden ze op een andere manier weergegeven. Aan de ingang van een ruimte met gevaarlijke stoffen plaatsen we een veiligheidsbord of spiegelman zodat bezoekers zich letterlijk kunnen spiegelen aan de voorschriften. EX-signalisatie is specifiek voor een zone waar explosieve stoffen aanwezig zijn en signalisatie voor besloten ruimtes wordt geplaatst op bijvoorbeeld putdeksels en opslagtanks. 

Evacuatie & brandinstructies

Noodverlichting en noodsignalisatie zoals evacuatieplannen moeten in elke publiek toegankelijke ruimte aanwezig zijn, zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994. Vanuit eender welk punt in elke openbare ruimte moet u minstens 1 noodpictogram voor de nooduitgang en voor blusmiddelen zien hangen. Nog beter is om te rekenen op 2 pictogrammen zodat u bij brand in de buurt van het eerste pictogram, nog steeds een uitweg heeft. Werknemers en vaste klanten die uw bedrijf regelmatig bezoeken, kennen waarschijnlijk de snelste weg naar buiten wel. Maar ook bezoekers, leveranciers, nieuwe werknemers of interims die voor de eerste keer op uw site zijn, moeten tijdens een evacuatie zo snel mogelijk in veiligheid geraken. Daarnaast heerst er vaak paniek in een noodsituatie waardoor medewerkers de dichtstbijzijnde uitgang of brandmeldpunt niet meer kunnen terugvinden. Goed zichtbare signalisatie kan dus levens redden. 

Het groene bord waarop een witte persoon naar buiten loopt, is de meest gekende noodsignalisatie. Daarnaast zijn ook de overzichtsborden belangrijk om, eventueel op voorhand, de kortste weg te kunnen uitstippelen. Bij een evacuatie moet iedereen zo snel mogelijk buiten geraken en verzamelen aan een verzamelplaats, steeds duidelijk aangegeven op de locatie zelf en op het overzichtsbord. In geval van brand dient er rekening gehouden te worden met rode pictogrammen voor de indicatie van bijvoorbeeld een brandhaspel, noodknop, blusapparaat of brandladder. Zoals bepaald in het ARAB moeten de pictogrammen hiervoor niet recht boven een brandblusser hangen, maar wel steeds in de buurt hiervan. Tijdens een brandevacuatie wordt aangeraden om laag bij de grond te blijven omdat daar het meeste zuurstof hangt. Daarom plaatsen we met binnenbelijning ook groene vlakken, arceringen of pictogrammen op de grond bij nooduitgangen en rode vlakken bij brandblusmiddelen. Door deze grondmarkeringen wordt ook vermeden dat blusmateriaal of nooduitgangen worden versperd.

Noodsignalisatie is noodzakelijk en universeel volgens de ISO 7010-norm, wat niet wilt zeggen dat er geen personalisatiemogelijkheden zijn. Onze pictogrammen zijn steeds overal aanwezig maar vallen enkel op wanneer nodig door de materialen en afwerking af te stemmen op hun omgeving. Ze kunnen gedrukt worden op glas, plaatmateriaal, hout of aluminium. Evacuatieplannen kunnen op zichzelf bevestigd worden, op afstandshouders aan de muur of in klikkaders. Om de visibiliteit te verhogen kunnen ze extern verlicht worden of als lichtbox geplaatst worden.

Veiligheid in productie & magazijn

In een productiehal of magazijn zijn verschillende soorten veiligheidssignalisatie terug te vinden. Afhankelijk van de verschillende zones, het aantal types voertuigen en de handelingen die hier moeten gebeuren, neemt de signalisatie toe. Ongeacht de indeling zijn er een aantal elementen die steeds terugkomen. Veiligheidspictogrammen wijzen werknemers en bezoekers op de te nemen voorzorgsmaatregelen en de mogelijke gevaren. Ze zijn vaak talrijk aanwezig in verschillende vormen en maten. Een (digitaal) veiligheidsbord toont alle geboden, verboden en waarschuwingen waar men rekening mee dient te houden in een bepaalde zone.  

Eenmaal binnen in de productieruimte kunnen de verschillende zones afgebakend worden met behulp van belijningen en metalen of kunststoffen veiligheidshekken. Voor een veilige verplaatsing in magazijnhallen of tussen productiezones, wordt belijning vaak ingezet als visuele gids. De wandelpaden, zebrapaden en fietspaden worden aangevuld met veiligheidspoorten en -spiegels die voor extra alertheid en zichtbaarheid zorgen. Aan specifieke zones zoals een laad- en loskade, wordt extra signalisatie voorzien. Arceringen of palletvakken om plaats vrij te houden, stootpalen of rambeugels als bescherming voor de infrastructuur en extra belijning om iedereen zoveel mogelijk veilig te stellen.  

Al deze producten werken ondersteunend voor het intern verkeersplan dat zorgt voor veilige en gestructureerde verplaatsingen. Dit circulatieplan toont in de eerste plaats de te volgen weg om op de juiste bestemming te geraken. Daarbovenop zal u door het plan te volgen uw bestemming ook veilig bereiken. In het intern verkeersplan wordt rekening gehouden met een veilige route voor elk verplaatsingstype. Voetgangers en gemotoriseerde voertuigen zoals vorkheftrucks, vrachtwagens, bulldozers, personenwagens … moeten hier zoveel mogelijk gescheiden worden.

Verkeersveiligheid: intern & extern verkeersplan

Om een veilige en gestructureerde doorstroming te krijgen op uw bedrijfsterrein, is een weldoordacht verkeersplan noodzakelijk. Een extern verkeersplan toont leveranciers waar zij hun goederen moeten lossen, begeleidt bezoekers naar de receptie en fietsers naar een veilige staanplaats. Eens binnen in uw bedrijf zal een intern verkeersplan ervoor zorgen dat iedereen zijn weg weet te vinden en zich op een veilige manier verder kan verplaatsen.

Het verkeersplan wordt vormgegeven door middel van belijningen, signalisatie en aanrijbeveiligingen. Belijningen zetten de veiligste weg in de verf voor elk type voertuig en markeren de gevaarlijke punten zodat iedereen hierop attent gemaakt wordt. Wandelpaden, arceringen, oversteekplaatsen en fietspaden komen het meest terug. Ook stockageplaatsen, pictogrammen of wegwijzers worden op de ondergrond belijnd als visuele begeleiding. Deze wegmarkeringen worden aangevuld met aanrijbeveiligingen in beton, kunststof en staal. De veiligheidshekken, -poortjes, park-stops, stootbalken en kolombeschermers kunnen zo afgestemd worden op de omgevingsfactoren en zelfs op uw huisstijl.

De wegmarkeringen en aanrijbeveiliging zorgen zowel binnen als buiten voor een visuele en fysieke scheiding van zwakke weggebruikers, elektrische pallettrucks en gemotoriseerde voertuigen. Om daarbovenop alle veiligheidsregels en voorschriften aan iedereen duidelijk te maken, worden er op de juiste plaatsen nog signalisatie toegevoegd. Deze signalisatie omvat alles van parkeerborden, overzichtsborden, wegwijzers of wegwijzertotems tot kadeborden, verkeersdrempels en snelheidsradars. Voor de inplanting van deze signalisatie en de keuze voor het juiste materiaal komen onze experts steeds vrijblijvend ter plaatse.

In een universeel verkeersplan wordt voor de wegwijzers gewerkt met een combinatie van letter-, cijfer- en kleurcodes. Op die manier kan het verkeersplan door iedereen eenvoudig geïnterpreteerd worden, ongeacht nationaliteit of moedertaal. Daarnaast worden de universele wegwijzers en overzichtsborden aangevuld met officiële verkeersborden zoals vastgelegd in het Belgisch Koninklijk Besluit (B.S. 09.12.1975) en het RVV 1990 in Nederland. Dit zijn dezelfde borden die we kennen van op de openbare weg.

5S

Veiligheidssignalisatie zorgt in de eerste plaats voor veiligheid in de directe omgeving. 5S of lean werken/lean management, zijn verschillende denkwijzen en ondersteunende tools die aan hetzelfde doel werken: veiligheid en efficiëntie verhogen. 5S bestaat volgens de Japanse aanpak uit Sorteren, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden. Onze 5S hulpmiddelen sluiten hier naadloos op aan waardoor de werkwijze eenvoudig geïmplementeerd kan worden.

Om 5S te integreren in de dagelijkse werking, wordt er gestart met het sorteren en schikken van de beschikbare werkmaterialen. Hierdoor krijgt u een duidelijk overzicht van welke tools er nodig zijn, aan vervanging toe zijn of bijbesteld moeten worden. We maken dit visueel door per zone een schaduwbord uit te werken waar alle materialen aan bevestigd kunnen worden. Dit wordt steeds volledig op maat gemaakt en kan gepersonaliseerd worden voor uw bedrijf of per zone. Uw werkzone wordt in een klap ook een stuk veiliger zonder rondslingerend, overbodig materiaal.

Van zodra alles gestructureerd is, zal het eenvoudiger zijn om schoon te maken en te houden. Door deze drie stappen te standaardiseren aan de hand van belijning, instructieborden, info- en planningsborden kan iedereen het systeem handhaven. Voor elke zone is duidelijk wat er gedaan moet worden, welke tools hiervoor nodig zijn en wie op dat moment verantwoordelijk is voor de instandhouding van de veiligheid en efficiëntie. De structuur die zo in kaart gebracht wordt, verhoogt de veiligheid onmiddellijk. Door alle afleidingen weg te nemen, kan de focus nu gericht worden op het uit te voeren werk per zone.

Ongevallenbord

De installatie van een ongevallenbord heeft meerdere troeven voor uw bedrijf. Het is verplicht om de veiligheidsstatistieken van uw bedrijf bij te houden, dus kunt u deze informatie beter nuttig inzetten. In de eerste plaats is het bevorderlijk voor de veiligheid van uw onderneming en medewerkers. Door de veiligheidsresultaten te communiceren, blijven uw werknemers zich bewust van het effect van de veiligheidsregels. Het is een motivatie om zich aan de regels te houden en ook om anderen op deze veiligheidsvoorschriften te wijzen. Daarnaast is het een sterkte voor uw bedrijf om aan klanten en bezoekers te tonen hoe jullie met veiligheid omgaan.

Onze ongevallenborden met veiligheidsresultaten worden gemaakt in verschillende uitvoeringen. De meest voorkomende zijn ongevallenborden met ledmodules of als volledig ledscherm. Die hebben het grote voordeel dat het aantal ongeval vrije dagen automatisch opgeteld worden en u dus enkel moet tussenkomen wanneer er effectief een ongeval heeft plaatsgevonden. Deze aanpassingen zijn eenvoudig door te geven via uw pc of smartphone wat de borden extra dynamisch maken.

Een klein deel van onze veiligheidsresultaten worden nog gemaakt uit een volwaardig bord waar u dagelijks handmatig het aantal verstreken dagen kunt aanpassen. Beide opties zijn volledig personaliseerbaar waardoor u ze kunt aanpassen aan uw huisstijl. U kunt ervoor kiezen om uw logo weer te geven of de belangrijkste veiligheidspictogrammen opnieuw te tonen. Op die manier is het in een oogopslag duidelijk hoeveel dagen uw bedrijf vrij is van ongevallen en/of werkverlet en wat uw recordaantal veilige dagen zijn. De mogelijkheden zijn zeer uiteenlopend en kunnen steeds volledig op maat van uw bedrijf bijgestuurd worden.

Gratis & vrijblijvende analyse

Zijn uw werknemers, klanten en bezoekers op de hoogte van de geldende veiligheidsregels op uw bedrijfsterrein? Is uw signalisatie afgestemd op de laatste wetgeving? Bij (aan)vragen zijn onze experts steeds bereikbaar.
Ze bezoeken uw site en overlopen samen met u de risicopunten. Contacteer hen vandaag nog voor een analyse op maat van uw terrein.

  • Gratis analyse van uw site
  • Oplossingen op maat in een vrijblijvende offerte
  • Geen aankoopverplichting

Actief in de voedingssector?

Ook in HACCP-omgevingen zijn we gespecialiseerd!

Al onze veiligheidssignalisatie kan aangepast worden aan HACCP-omgevingen gerelateerd met de voedingsindustrie. Dit is nodig aangezien er in deze omstandigheden steeds extra voorzichtig gewerkt moet worden. Het verwerken of opslaan van bijvoorbeeld voedingsmiddelen komt met strenge voorschriften en dit geldt ook voor de signalisatie die hier voorzien moet worden. Geen signalisatie voorzien is geen optie omdat de mogelijke gevaren en de te volgen geboden, verboden en waarschuwingen voor iedereen duidelijk moeten zijn.

Onze borden en stickers bedoeld voor HACCP-ruimtes zijn volledig aangepast om aan de strenge hygiënevoorwaarden te voldoen. De voorkeur gaat meestal uit naar borden uit onbreekbare polycarbonaat door de hogere graad van duurzaamheid. Ze zijn moeilijker te beschadigen, komen minder snel los en zijn beter bestand tegen aanwezige (vloei)stoffen. Op die manier vormen de borden een mooi geheel en kunnen er geen losse elementen in het productieproces terecht komen, wat bij andere technieken wel het geval kan zijn. Dankzij de juiste pictogrammen, veiligheidsborden en spiegelman aan de ingang van de HACCP-zones, kan iedereen de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Op deze borden wordt duidelijk weergegeven welke veiligheidsregels moeten worden gevolgd. De pictogrammen kunnen zowel universeel als gepersonaliseerd worden.

Instructies bij betreden productieruimte met regels en verboden
HACCPsignalisatie voedingssector by Remotec

Benieuwd naar enkele realisaties?

REALISATIE

Chirec Delta

Wayfinding en signalisatie

REALISATIE

SUEZ

Veiligheidssignalisatie magazijn

REALISATIE

Residence Inn.

Evacuatie en brandinstructies

REALISATIE

Matco

Verkeersplan en signalisatie

Vertrouw op de ervaring van Remotec
- sinds 1988 -

Begin vandaag nog aan uw veilig bedrijfsterrein. Is er ruimte voor verbetering, gaat u uw site upgraden of wilt u het oordeel van een kenner? Onze ervaren adviseurs komen graag naar uw site voor een gratis en vrijblijvende analyse van uw veiligheidssignalisatie. Indeling, veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit worden aan de huidige veiligheidsnormen getoetst waarna samen gekeken wordt naar de bijpassende oplossing.

 

Begin vandaag nog aan uw veilig bedrijfsterrein, neem contact op met Remotec: