TOTAALINRICHTING VAN UW MAGAZIJN

Remotec richt uw magazijn in van A tot Z

Een magazijn fungeert als stockageruimte voor uw bedrijf. Alle goederen, producten en grondstoffen worden hier bewaard, gelost en geladen. Dat brengt met zich mee dat er constant bedrijvigheid is op deze terreinen. Voetgangers, steekwagens, palletwagens en vorkheftrucks zorgen voor de grootste verkeersstroom binnen de magazijnen.

Het is cruciaal dat alle elementen aanwezig zijn om veiligheid, efficiëntie en overzicht te creëren. Remotec werkt een indoor circulatieplan op maat van uw onderneming uit, waarbij alle benodigde onderdelen aan bod komen om de werking binnen uw magazijnen te optimaliseren.

Remotec staat u bij bij de totaalinrichting van uw magazijnen, van A tot Z

Binnenbelijning

Aanrijdbeveiliging & afbakening

(Identificatie)signalisatie

Branding magazijnen

Stockageplaatsen in magazijn by Remotec_Tekengebied 1-1

Binnenbelijning

Correcte markeringen vormen de basis van alle procedures binnen uw magazijnen. Door de doorlopende interactie tussen werknemers en machines dringt een overzichtelijk oriëntatieplan zich op. Aan de hand van dit plan moet enerzijds de veiligheid op de werkvloer gewaarborgd worden, anderzijds moet de effectiviteit van het productieproces de lucht in schieten. Binnenbelijningen in de vorm van stockagezones, zebrapaden, pictogrammen, arceringen en kademarkeringen zijn een must.

Stockageplaatsen

Alle producten, goederen en grondstoffen die gestockeerd worden in het magazijn dienen een plaats te krijgen. Wanneer ze op een willekeurige plek gestationeerd zouden worden, is er van efficiëntie en overzicht geen sprake. Er ontstaat chaos en producten worden niet teruggevonden op een vlotte manier.

De aanduiding van stockagezones vormt de oplossing voor dit probleem. Rekening houdend met de zone waarin men zich bevindt, worden ruimtes afgebakend waar bepaalde stockitems een plaats moeten krijgen. Zo wordt er een overzichtelijk geheel gecreëerd en vinden magazijniers benodigde goederen terug in een handomdraai.

Optioneel kunnen de zones voorzien worden van verschillende kleuren, pictogrammen of symbolen. Aan de hand van deze toevoegingen kunnen er intern categorieën gemaakt worden en ontstaat er een glasheldere verzameling van stockitems. Ook eventuele veiligheidsrisico’s die gebonden zijn aan bepaalde producten kunnen weergegeven worden aan de hand van veiligheidspictogrammen of -symbolen.

Zebrapaden, gangen en wandelpaden

Om de combinatie van geautomatiseerd verkeer en voetgangers binnen uw magazijnen op te vangen, is het belangrijk dat zebrapaden, wandelpaden en gangen worden aangeduid. Op sommige plaatsen is het onvermijdelijk dat werknemers het pad moeten kruisen met heftrucks of andere machines. Door de aanbreng van zebrapaden zijn alle partijen voorbereid op eventuele hindernissen en blijft uw magazijn ongevallenvrij.

Daarbovenop zal de aanwezigheid van wandelpaden en gangen medewerkers, klanten en bezoekers indicaties geven over waar ze wel en niet mogen wandelen. Zo wordt de productie niet verstoord en blijven de bedrijfsactiviteiten effectief verlopen.

Kademarkeringen

In de meeste magazijnen worden dagelijks producten geleverd of opgehaald. Om verkeerschaos en verkeerd geleverde goederen te vermijden is er nood aan duidelijke kademarkeringen. Allereerst zorgen ze ervoor dat leveranciers perfect weten waar ze welke items moeten ophalen of afleveren op uw terrein. Op die manier kan het verkeer optimaal verlopen en worden producten afgeleverd op strategisch bepaalde plaatsen. Die zorgen voor een doelmatigere werking binnen de stockageruimtes.

Bovendien geven kademarkeringen veilige zones aan voor chauffeurs om te wachten en indiceren ze valgevaar aan de laadplatformen, die op en neer gaan. Indien er in uw onderneming gewerkt wordt met vloeistoffen kunnen de markeringen voorzien worden van een anti-slipafwerking. Deze afwerking zorgt voor extra veiligheid en voorkomt ongevallen tussen geautomatiseerd verkeer en passanten. Kademarkeringen zorgen dus niet enkel voor visuele veiligheid en vormen een absolute meerwaarde binnen uw stockageruimtes.

Arceringen

Arceringen worden aangebracht ter preventie van een verstoord werkverkeer of om de veiligheid van werknemers te verzekeren. Het zijn belijningen die aangeven in welke zones niks gestald mag worden. Ze vullen de andere markeringen feilloos aan, waardoor er duidelijke indicaties en zones ontstaan binnen het magazijn. Iedereen weet waar er gewandeld mag worden, waar items gestockeerd moeten worden, waar voertuigen actief zijn en waar absoluut geen goederen geplaatst mogen worden.

Aanrijdbeveiliging & afbakening

Dankzij correct geplaatste markeringen worden werknemers en machines grotendeels correct gestuurd doorheen de magazijnen. Het risico op een ongeval wordt hierdoor aanzienlijk verkleind, maar valt niet volledig weg. Aanrijdbeveiligingen en afbakeningen moeten voor extra bescherming zorgen voor uw voetgangers en infrastructuur. Aan de hand van kolombeschermers, flexibele plooibakens, stootpalen, veiligheidshekken en veiligheidspoorten wordt uw bedrijf gespaard van vermijdbare beschadigingen en aanrijdingen. Remotec produceert zowel kunststof, betonnen als stalen oplossingen op maat van uw magazijnen.

aanrijbeveiliging en afbakening veiligheidshekken magazijnen

Kolombeschermers

Een ongeluk is snel gebeurd, zelfs de meest ervaren chauffeurs botsen af en toe tegen een pilaar of kolom binnen een magazijn. Kleine beschadigingen tellen op, net zoals het repareren van pilaren en machines. Dit zorgt er automatisch voor dat kolombeschermers de belangrijkste aanrijdbeveiligingen vormen binnen stockageruimtes.

Door de toevoeging van kolombeschermers aan pilaren beschermt u de infrastructuur binnen uw magazijn én komt de vooropgestelde levensduur van uw voertuigen en machines niet in gevaar. Daarbovenop produceert Remotec de kolombeschermers op maat van uw bedrijf. Vermijd ongevallen binnen uw magazijnen en bespaar gelijktijdig kosten door de installatie van deze uiterst functionele aanrijdbeveiliging.

Flexibele plooibakens

Soms ontstaat de mogelijkheid dat bepaalde arceringen in uw magazijnen over het hoofd gezien worden. Hierdoor kunnen voetgangers of heftrucks zich in verkeerde zones bevinden, wat het risico op een ongeval vergroot. Flexibele plooibakens bieden hiervoor een ideale oplossing. Ze worden gebruikt om zones af te bakenen en komen met tal van accessoires zoals reflecterende banden, kettingen en borden.

We zien de plooibakens binnen magazijnen vaak terug rond kademarkeringen. Daar beschermen ze de magazijnier die de poorten bedient tijdens de levering van goederen. Zo kan hij of zij niet in aanraking komen met heftrucks en andere machines. Ondanks de gelimiteerde personalisatiemogelijkheden kunnen afmetingen en kleur beïnvloed worden, zodat de plooibakens voldoen aan al uw noden en wensen.

Stootbalken en stootpalen

Stootbalken en stootpalen hebben talloze beschermende functies binnen uw magazijn. Eerst en vooral beschermen ze producten binnen stockageplaatsen, zodat ze niet beschadigd worden of onnodig verloren gaan. Daarnaast schermen ze voetgangers af van verkeer en machines, beschermen ze infrastructuur én zorgen ze ervoor dat geautomatiseerde voertuigen binnen hun afgebakende zone blijven. Ze zijn multifunctioneel en eenvoudig te plaatsen, waardoor ze al jaren razend populair zijn. 

Ondanks hun vaste vorm, zijn ze volledig te personaliseren op vlak van lengte, dikte, kleur en materiaal. Stalen, inox of kunststof stootbalken en -palen zijn geschikt voor iedere plaats binnen uw magazijnen.

Veiligheidshekken en veiligheidspoorten

Bepaalde zones binnen een stockageruimte mogen absoluut niet door eender wie betreden worden. Wandelpaden die naast passages voor zwaarder verkeer liggen dienen extra beveiligd te worden, hiervoor worden veiligheidshekken gebruikt. Dankzij deze afbakeningen kan er geen ongewild contact ontstaan tussen mensen binnen het magazijn en geautomatiseerde rijtuigen. Zo valt de productie niet stil en ontstaat er een veiligheidsgarantie voor uw personeel en bezoekers.

Onze experts zullen in de meeste gevallen de combinatie tussen veiligheidshekken en veiligheidspoorten aanraden. Veiligheidspoorten hebben een aansluitende functie bij de hekken. Ze worden doorgaans gebruikt bij wandelpaden en oversteekplaatsen die kunnen kruisen met de passage van een heftruck of andere gemotoriseerde voertuigen. Alvorens ze kunnen oversteken, moeten uw magazijniers stoppen met wandelen en een poort opentrekken om hun weg veilig verder te kunnen zetten. Ze bouwen dan een ‘pauze’ in, die de alertheid verhoogt en botsingen voorkomt. De hekken en poorten zijn volledig te personaliseren, zodat ze een functionele én esthetische meerwaarde bieden voor uw magazijnen.

Identificatiesignalisatie by Remotec

(Identificatie)signalisatie

Dankzij de combinatie van binnenbelijningen en aanrijbeveiligingen zullen veiligheid en hoge productiviteit al voor het grootste deel verzekerd zijn. Om de totaalinrichting van het magazijn te vervolledigen is er nood aan correcte (identificatie)signalisatie. Scanborden, magneetlabels, vloerlabels, identificatiestickers, veiligheidsspiegels, veiligheidsborden, schaduwborden en pictogrammen zorgen voor de afwerking van een betrouwbaar werkklimaat.

Veiligheidsborden

Soms zijn er zoveel veiligheidsprotocollen van tel binnen een magazijn dat het onmogelijk wordt om ze allemaal uit het hoofd te kennen. Dankzij een veiligheidsbord, waarop alle cruciale informatie gebundeld en weergegeven worden, weten medewerkers en bezoekers meteen wat de regels zijn binnen uw gebouwen. Het risico op ongevallen zal aanzienlijk afnemen dankzij dit type signalisatie.

Bovendien bepaalt u zelf wat de prioriteiten zijn voor uw algemeen veiligheidsbord. Kiest u ervoor om veiligheidspictogrammen (geboden, verboden en waarschuwingen) weer te geven? Of eerder voor een plattegrond van de magazijnen om uw bezoekers op een correcte manier te begeleiden? De opties zijn eindeloos en worden aangepast op maat van uw magazijnen.

Veiligheidspictogrammen

De afwezigheid van pictogrammen in magazijnen is ondenkbaar. Duidelijke pictogrammen geven de veiligheidsadviezen mee binnen uw stockageruimtes. Daarbovenop voorkomen ze verwondingen en materiële schade. Met behulp van deze efficiënte en eenvoudige oplossing worden werknemers en bezoekers van uw terrein alert gehouden. Ze weten welke veiligheidsvoorschriften gelden op welke plaatsen en kunnen zich hierop instellen.

In magazijnen zijn pictogrammen vaak talrijk aanwezig bij laad- en loszones en stockageplaatsen, maar de mogelijkheden zijn eindeloos en ze zijn overal toepasbaar. Bij het plaatsen heeft u de keuze tussen standaard ISO 7010 pictogrammen of gepersonaliseerde veiligheidspictogrammen. Ze brengen allebei dezelfde, heldere boodschap en voorkomen ongevallen in uw magazijnen.

Veiligheidsspiegels

In een magazijn wordt gebruik gemaakt van vorkheftrucks en ander geautomatiseerd verkeerd om stockitems en producten te verplaatsen. Correcte markeringen en signalisatie leiden deze voertuigen perfect doorheen het gebouw en voorkomen ongevallen. Nu en dan is het echter mogelijk dat er een onoverzichtelijke situatie of dode hoek ontstaat. Verkeersspiegels bieden de ideale oplossing voor dit probleem.

Ze creëren zichtbaarheid in gevaarlijke situaties. Dit zorgt voor kostenbesparing voor uw bedrijf, aangezien er minder ongevallen zullen plaatsvinden met mogelijke materiële of stoffelijke schade.

Scanborden, magneetlabels en vloerlabels

Sommige stockageruimtes zijn zo groot dat het onmogelijk wordt voor medewerkers om de exacte voorraad van alle gestockeerde items uit het hoofd te kennen. Bij Remotec hebben we daar echter dé oplossing voor. Met behulp van scanborden, borden met barcodes die vanop meer dan tien meter gescand kunnen worden, wordt inventariseren kinderspel.

Per product wordt een barcode toegewezen, zodat er een handig overzicht gecreëerd wordt van de hele voorraad. Dit zorgt ervoor dat de aanwezige stock gemonitord kan worden en er op tijd bijbestellingen kunnen gebeuren. Er zijn overigens meerdere manieren om de scanborden te integreren in uw magazijnen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aan stalen kabels gehangen worden, als magneten bij de stock gekleefd worden of weergegeven worden op de vloer. Contacteer één van onze experts en ontdek alle mogelijkheden.

Ongevallenbord

Om het bewustzijn van uw werknemers te verhogen bestaat de mogelijkheid om een overzicht van de veiligheidsresultaten binnen uw magazijnen weer te geven.  Hoe lang is het bedrijf al vrij van ongevallen? Wanneer heeft het laatste ongeval plaatsgevonden? Een ongevallenbord geeft aan hoe veilig een bedrijf is aan potentiële werknemers en klanten, houdt uw personeel alert én kan een boost geven aan het bedrijfsimago.

Daar komt bij dat het bord volledig personaliseerbaar is. De mogelijkheden zijn uiteenlopend op vlak van materiaal, ontwerp en grootte. Remotec produceert en plaatst een ongevallenbord op maat van uw bedrijf.

Schaduwborden

Efficiëntie en veiligheid, u bent er waarschijnlijk zelf dagelijks mee bezig. Hoe kan ik de veiligheid verhogen? Welke verbeteringen kan ik doorvoeren omrisico’s weg te nemen?Waar kan ik de orde en netheid optimaliseren op de werkvloer? De Japanse 5S-methode, ook gekend als lean werken, heeft als doel het creëren van maximaleefficiëntieen veiligheidmet zo min mogelijk verspilling van tijd, energie of grondstoffen.Dankzij onze 5S-schaduwborden komt uw werkmateriaal steeds op de juiste plaats terecht.

Een schaduwbord creëert een handig overzicht van alle werktuigen die in een bepaalde zone gebruikt kunnen of moeten worden. De afdruk van de contouren van de tools zorgt ervoor dat werknemers meteen weten of er materialen ontbreken of aan vervanging toe zijn. Daarbovenop zal de verzameling van werktuigen leiden tot orde, netheid en een efficiënte werking binnen het bedrijf. 

Branding magazijnen

Wilt u uw magazijnen écht naar een hoger niveau tillen? Dan zorgt Quality Colors, onze (re)brandingdivisie, voor een persoonlijke touch op maat van uw bedrijf. Met behulp van (grote) spandoeken, creatieve signalisatie, 3D-letters, raamfolies en/of muur- en wandprints kan uw huisstijl doorgetrokken worden doorheen uw stockageruimtes. Op die manier worden medewerkers constant ondergedompeld in de bedrijfsidentiteit.

Naast een decoratieve waarde, kan de branding ook een functionele meerwaarde bieden. Alle producten kunnen gebruikt worden als stijlvolle indicatoren om plaatsen in uw magazijnen aan te duiden én gerichte boodschappen te verspreiden. Bent u op zoek naar een extra visuele boost voor uw stockageruimtes? Dan staan we u graag bij van ontwerp tot productie en plaatsing. Contacteer onze experts vandaag nog voor een gratis analyse van uw bedrijf.

Gratis & vrijblijvende analyse

Laat u bijstaan door een expert wanneer het gaat over de inrichting van uw magazijnen. Remotec heeft ervaring sinds 1988 en staat u bij van A tot Z in dit proces. Contacteer ons vandaag nog voor een gratis en vrijblijvende analyse van uw stockageruimte. Tijdens een gratis analyse komen onze experts ter plaatse om samen met u uw terrein grondig te bekijken. Op basis van dit bezoek, stellen zij oplossingen voor aan de hand van een vrijblijvende offerte.

  • Gratis analyse van uw site
  • Oplossingen op maat in een vrijblijvende offerte
  • Geen aankoopverplichting

Vertrouw op de ervaring van Remotec
- sinds 1988 -

Vertrouw op Remotec voor de totaalinrichting van uw magazijnen. Wilt u de efficiëntie van de productie verhogen, uw personeel en infrastructuur veilig houden én een duidelijk overzicht creëren? Onze experts komen graag naar uw bedrijf voor een gratis en vrijblijvende analyse van uw magazijnen. Efficiëntie, veiligheid en overzicht worden aan de huidige normen getoetst waarna samen gekeken wordt naar de benodigde elementen.

 

Richt vandaag nog uw magazijn in van A tot Z. Neem contact op met Remotec: